Trainingsprogramma’s

U dient op de naam van de scholingsactiviteit te klikken om de inhoud verder te kunnen bekijken. Om u hierna aan te kunnen melden voor de training klik op aanmelden. U komt dan op de site terecht waar u zich kan inschrijven. Let op. Pas na de administratieve afhandeling krijgt u toegang tot onze i-campus. Alle scholingsactiviteiten zijn vernieuwd en conform het geldend recht. U kunt zich met een gerust hart hiervoor aanmelden als u deze jaren terug een keertje heeft gevolgd.

Mensenhandel

De aanpak van zwaar georganiseerde criminaliteit staat reeds jaren hoog op de politieke agenda. Mensenhandel komt in verschillende vormen in Nederland voor. Sinds 2005 heeft mensenhandel speciale aandacht gekregen en hebben zowel de opsporingsdiensten als hulpverleningsinstanties, teams opgericht ter bestrijding van de mensenhandel criminaliteit. Mensenhandel is een grensoverschrijdend probleem, waardoor tolken en vertalers regelmatig ingehuurd moeten worden om de verhoren te vertalen. De medewerkers van opsporingseenheden moeten aan strenge opleidingseisen voldoen. De verhoren kunnen ingewikkeld en soms erg emotioneel zijn. Voor tolken is het van essentieel belang dat zij bekend raken met de zienswijze en terminologieën die gebruikt worden in de mensenhandel.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te laten worden omtrent de problematiek rondom mensenhandel. Men leert waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld worden, hoe om te gaan met (seksueel getinte) vragen en antwoorden, van zowel slachtoffers als verdachten en om de juiste informatie te destilleren uit de verschillende soorten verhoren en gesprekken. Programma: wat is mensenhandel, uitleg strafrecht in verhouding met de mensenhandel, korte uitleg strafbepaling mensensmokkel, de doelstellingen van mensenhandel worden inzichtelijk gemaakt, de verschillende fases binnen een mensenhandel onderzoek worden behandeld, welke personen kunnen slachtoffer worden van mensenhandel, men leert om te gaan met het opnemen van een intakegesprek, aangifte, bijzondere opsporingsbevoegdheden, B8-procedure en het verhoren van verdachten.

 

Huiselijk geweld

De aanpak van criminaliteit staat reeds jaren hoog op de politieke agenda. Huiselijk geweld heeft hierbij een enorme aandacht gekregen en is een van de grootste problemen in Nederland. Voordat het huiselijk geweld binnen een gezin bij de buitenwereld bekend wordt, gaan vaak jaren van verborgen leed voorbij. Door het tijdig erkennen en herkennen van de signalen kan een gesloten wereld doorbroken worden. Het opbouwen van een dossier is niet altijd eenvoudig, omdat daders en het slachtoffers vaak in een afhankelijkheidspositie verkeren. Opsporingsambtenaren zijn afhankelijk van forensisch onderzoek, intensieve buurtonderzoeken en getuigenverhoren. Huiselijk geweldszaken zijn niet gebonden aan een bepaalde nationaliteit of afkomst, waardoor er regelmatig tolken en vertalers ingehuurd moeten worden om ondersteuning te bieden bij de verschillende verhoren. De verhoren kunnen ingewikkeld, en soms erg confronterend zijn. Voor tolken is het van essentieel belang dat zij bekend raken met de zienswijze en terminologieën die gebruikt worden bij huiselijk geweldzaken.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te maken omtrent de problematiek rondom huiselijk geweld. Men leert waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld worden, hoe om te gaan met heftige en confronterende vragen en antwoorden van zowel slachtoffers als verdachten en om de juiste informatie te distilleren uit de verschillende soorten verhoren en gesprekken. Programma: wat is huiselijk geweld en uitleg, het strafrecht in verhouding tot het huiselijk geweld, de doelstellingen van een huiselijk geweldzaak worden inzichtelijk gemaakt, de verschillende fases binnen een huiselijk geweldzaak worden besproken, welke personen kunnen het slachtoffer worden van huiselijk geweld, welke personen (kunnen) huiselijk geweld plegen, men leert om gaan met het opnemen van een aangifte, bijzondere opsporingsbevoegdheden en het verhoren verdachten.

 

(kinder)vermissingen

Jaarlijks verdwijnen vele Nederlanders uit hun dagelijkse omgeving of keren niet terug van hun vakanties of buitenlandse reizen. Uit onderzoek blijkt dat de politie per jaar meer dan 16.000 meldingen van vermiste personen ontvangt en onderzoekt. Ongeveer negentig procent van de vermisten wordt binnen zeven dagen terug gevonden of keert zelfstandig terug naar huis. Vermissingen die meer dan een jaar onopgelost blijven komen in Nederland weinig voor. Het gaat hier om ongeveer tien tot vijftien vermissingsgevallen per jaar. In Nederland is het bij een vermissing van belang om vast te stellen hoe ongebruikelijk een afwezigheid is en hoe hoog en welk risico een vermiste persoon loopt.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te maken omtrent de problematiek rondom de vermissingen van personen. Men leert waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld worden, hoe om te gaan met heftige en confronterende vragen en antwoorden, van zowel slachtoffers als verdachten en hoe men de juiste informatie uit de verschillende soorten verhoren en gesprekken moet halen. Programma: uitleg juridische betekenis van vermissingen, uitleg strafrechtelijke procedure in verhouding tot vermissingen, meerderjarige vermissingen in verhouding tot minderjarige vermissingen, uitleg AMBER Alert en de verschillende manieren van bekendmakingen, de procedurele doelstellingen van vermissingen worden inzichtelijk gemaakt, de verschillende fases binnen een vermissingsonderzoek worden besproken, men leert om gaan met het opnemen van een aangifte, bijzondere opsporingsbevoegdheden en het verhoren getuigen en verdachten.

 

Familiedrama’s

Het fenomeen familiedrama’s heeft, na een aantal geruchtmakende zaken, veel aandacht gekregen van de politiek. Het verhoren van de verschillende betrokkenen binnen een familiedrama vergt kennis van de verschillende fases die doorlopen moeten worden. Het opbouwen van een dossier is niet altijd eenvoudig, omdat vaak zowel de dader als het slachtoffer overleden zijn. De opsporingsambtenaren zijn afhankelijk van het forensisch onderzoek, intensieve buurtonderzoeken en getuigenverhoren, waardoor geregeld tolken en vertalers ingehuurd moeten worden. De medewerkers van opsporingseenheden hebben vaak veel ervaring en moeten aan diverse opleidingseisen voldoen. De verhoren kunnen ingewikkeld, en soms erg confronterend zijn. Voor tolken kan het van essentieel belang dat zij bekend zijn met de zienswijze en terminologieën die gebruikt worden bij familiedrama’s.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te maken omtrent de problematiek rondom het familiedrama. Men leert waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld worden, hoe om te gaan met heftige en confronterende vragen en antwoorden van zowel slachtoffers als verdachten en om de juiste informatie te distilleren uit de verschillende soorten verhoren en gesprekken. Programma: wat is een familiedrama, het strafrecht in verhouding tot een familiedrama, de doelstellingen van familiedrama onderzoek worden inzichtelijk gemaakt, de verschillende fases binnen een familiedrama worden besproken, onderscheid tussen een familiedrama en eerwraak worden besproken, welke personen kunnen het slachtoffer worden van een familiedrama, de verschillende soorten daderprofielen worden besproken, men leert om gaan met het opnemen van een aangifte, bijzondere opsporingsbevoegdheden en het verhoren van verdachten, en er worden verschillende handvatten uitgereikt om staande te blijven binnen een familiedrama onderzoek, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de emotionele kant van het onderzoek.

 

Zedenmisdrijven

Zedenmisdrijven komen in verschillende vormen voor in Nederland. Sinds het jaar 2002 worden zedenonderzoeken volgens de Aanwijzing opsporing en vervolging betreffende seksueel misbruik afgehandeld en hebben zowel de opsporingsdiensten als hulpverleningsinstanties teams opgericht ter bestrijding van zedenmisdrijven. Zedenmisdrijven zijn een grensoverschrijdend probleem. Hierdoor moeten tolken en vertalers ingehuurd worden om de verhoren te vertalen. De medewerkers van opsporingseenheden moeten aan strenge opleidingseisen voldoen. De verhoren kunnen ingewikkeld, en soms erg emotioneel zijn. Voor tolken is het van essentieel belang dat zij bekend zijn met de werkwijzen en de terminologieën die hierbij gebruikt worden.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te laten worden omtrent de problematiek rondom de verschillende soorten zedenmisdrijven. Men leert waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld worden, hoe om te gaan met (seksueel getinte) vragen en antwoorden van zowel slachtoffers als verdachten en om de juiste informatie te filteren uit de verschillende soorten verhoren en gesprekken. Programma: wat is de (juridische) betekenis van zeden, uitleg strafrecht in verhouding tot de verschillende zeden artikelen, de doelstellingen van zeden gerelateerde zaken worden inzichtelijk gemaakt, de verschillende fases binnen een zedenonderzoek worden besproken, aandacht voor de slachtoffers en de daders van zedenmisdrijven, men leert om gaan met het opnemen van intakegesprekken, aangiftes, bijzondere opsporingsbevoegdheden en het verhoren verdachten en er worden verschillende handvatten uitgereikt om met een zedenslachtoffer om te kunnen gaan.

 

Verdovende middelen

Jaarlijks worden er door politie en justitie verschillende strafzaken aangebracht, waarin het gronddelict onder de strafbepalingen van de Opiumwet valt. In 2011 zijn in eerste aanleg 13.800 zaken aangebracht. De handel in verdovende middelen is een universele en lucratieve aangelegenheid. Binnen deze vorm van georganiseerde criminaliteit is er sprake van sociale netwerken, internationale relaties en (financieel) planvermogen. De handel in verdovende middelen bestaat in Nederland vooral uit transitcriminaliteit; internationale winstgevende illegale activiteiten, waarbij Nederland als productieland, doorvoerland of bestemmingsland fungeert.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te laten worden omtrent de verschillende zienswijze en terminologieën rondom de verdovende middelen problematiek. Programma: het strafrecht, met de nadruk op de Opiumwet wordt besproken, het gedoogbeleid van de Nederlandse overheid wordt toegelicht, verschillende gebruiken en terminologieën van verdovende middelen worden besproken,de verschillende fases binnen een onderzoek komen aan de orde, veel voorkomende bewoordingen en straattaal passeren de revue, en er worden verschillende handvatten uitgereikt om staande te blijven binnen een strafrechtelijk onderzoek.

 

Straatroven & Overvallen

Jaarlijks worden er door politie en justitie verschillende strafzaken aangebracht, waarin het gronddelict onder de strafbepaling openlijk geweld valt. In 2010 waren dit in eerste aanleg 47.800 zaken. In de media verschijnen er geregeld berichten over overvallen, waarbij er dodelijke slachtoffers vallen te betreuren. Steeds vaker maken overvallers daadwerkelijk gebruik van een vuurwapen. Hierdoor zien steeds meer potentiële slachtoffers zich genoodzaakt zich op dezelfde wijze te bewapenen, waardoor daders soms zelf ook dodelijk worden getroffen. Deze vorm van criminaliteit heeft een enorme impact op de slachtoffers, zijn of haar omgeving en de samenleving als geheel.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te laten worden omtrent de verschillende zienswijze en terminologieën de rondom overvallen en berovingen problematiek. Programma: het strafrecht, met de nadruk op de overvallen en straatroven, wordt besproken, Verschillende gebruiken en terminologieën worden besproken, de verschillende onderzoeksfases met betrekking tot overvallen en berovingen, veel voorkomende bewoordingen en straattaal m.b.t. berovingen en overvallen komen aan bod, de verschillende vormen van overvallen en berovingen worden besproken en er worden verschillende handvatten uitgereikt om staande te blijven binnen een strafrechtelijk onderzoek.

 

Mensensmokkel

De aanpak van zware georganiseerde criminaliteit staat reeds jaren hoog op de politieke agenda. Mensensmokkel heeft sinds 2005 enorm veel aandacht van de overheid gekregen en is een grensoverschrijdend probleem. Hierdoor moeten regelmatig tolken en vertalers ingehuurd worden door opsporingseenheden, om verhoren te vertalen. De medewerkers van deze opsporingseenheden hebben vaak veel ervaring en moeten aan diverse opleidingseisen voldoen. Verhoren kunnen ingewikkeld, en soms erg confronterend zijn. Voor tolken is het dus van essentieel belang dat zij bekend raken met de werkwijze en terminologie die gebruikt wordt bij mensensmokkelzaken.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te maken omtrent de problematiek rondom mensensmokkel. Men leert waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld worden, hoe om te gaan met heftige en confronterende vragen en antwoorden van zowel slachtoffers als verdachten en leert men om de juiste informatie te distilleren uit de verschillende soorten verhoren en gesprekken. Programma: wat is mensensmokkel, uitleg strafrecht in verhouding tussen mensensmokkel en mensenhandel strafzaken, de doelstellingen van mensensmokkel worden inzichtelijk gemaakt,de verschillende fases binnen een mensensmokkel onderzoek worden besproken, welke personen maken gebruik van mensensmokkelaars,men leert om gaan met het opnemen van een aangifte, bijzondere opsporingsbevoegdheden en het verhoren van verdachten en er worden verschillende handvatten uitgereikt om staande te blijven binnen een mensensmokkelonderzoek.

 

Terrorisme

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste slachtoffers van terroristische misdrijven tot nu toe zijn gevallen in landen als Irak, Syrië, Pakistan, Nigeria en Afghanistan. Terroristische groepen hebben daar veelal hun basis, maar zij verplaatsen zich steeds makkelijker over de gehele wereld. Door het gebruik van het internet kunnen zij zich ook steeds makkelijker manifesteren en nieuwe leden rekruten. De terroristische dreigingen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met de aanslagen in Frankrijk en België komen deze dreigingen ook steeds dichter bij Nederland.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te maken omtrent de problematiek rondom terroristische misdrijven. Men krijgt inzicht in de verschillende soorten misdrijven en waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld moeten worden. Verder kan men kennis maken met de verschillende verhoren die bij een terreur onderzoek naar voren kunnen komen. In ieder geval komt er aan de orde wat terrorisme inhoudt, verhouding met het strafrecht, doelstellingen en verschillende fases, welke personen betrokken zijn bij terrorisme, de verschillende soorten terroristische misdrijven, jurisprudentie en het verhoren van de betrokken personen.

 

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Het dagelijks leven in Nederland speelt zich meer en meer digitaal af en hierdoor is de kans op online criminaliteit ook enorm toegenomen. De computer en internet zijn inmiddels niet meer weg te denken, waarbij de computertechnologie zich razendsnel blijft vernieuwen. Cybercriminaliteit is thans wereldwijd een vast onderdeel geworden. De Nationale Politie en andere opsporingsdiensten werken nauw met de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen om cybercriminaliteit op te sporen en te bestrijden.

Doel & Programma

Het doel van de training is om tolken en vertalers bewust te maken omtrent de problematiek rondom cybercriminaliteit. Men krijgt inzicht in de verschillende soorten cybercriminaliteit en waarom bepaalde vragen door opsporingsambtenaren gesteld moeten worden. Verder kan men kennis maken met de verschillende verhoren die bij een cybercriminaliteit onderzoek naar voren kunnen komen. In ieder geval komt er aan de orde wat cybercriminaliteit is, verhouding met het strafrecht, doelstellingen en verschillende fases, welke personen zijn betrokken bij cybercriminaliteit, de verschillende soorten cybercriminaliteit, jurisprudentie en het verhoren van de betrokken personen.